:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความเสียหายพืชผลการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบวกค้าง

16 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

????????ลงพื้นที่ตรวจสอบ ความเสียหายพืชผลการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบวกค้าง
????วันนี้(16 พฤษภาคม 2566 ) นายสมสิทธิ์ คำยอญ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง ได้มอบหมายให้นายสราวุธ เตชะติ พนักงานสังกัดงานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลบวกค้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ พืชผลการเกษตร สวนลำไยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ในพื้นที่บ้านย่าปาย จำนวน 3 ราย ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสันกำแพง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไป

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร