:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: แจ้งย้ายไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้างหลังใหม่

4 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลบวกค้างแจ้งย้ายไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้างหลังใหม่
........
????????ด้วยเทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง แห่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนรองรับการติดต่อราชการ ของหน่วยงานต่างๆ นั้น
............
เทศบาลตำบลบวกค้าง จึงขอประชาสัมพันธ์การแจ้งย้ายสถานที่ทำการเทศบาลตำบลบวกค้าง แห่งใหม่ เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 9 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหมดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-446548 หมายเลขโทรสารสำนักปลัด 053-446550 และหมายเลขโทรสารกองคลัง 053-446551
????????????
.......
✅ ติดต่อเทศบาลตำบลบวกค้าง โทร. 053-446548

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร