:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: วัดบวกค้าง

28 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

สร้างในสมัย เจ้ากระหม่อมสุริยะวงศ์ศา เจ้าเมืองยอง องค์ที่ 34 ที่พระเจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ให้เทครัวลงมาตั้งถิ่นฐานที่วัดบวกค้าง ยุคสมัย “เก็บผัดใส่ส้า เก็บข้าใส่เมือง” ได้สร้างวิหารที่มีลักษณะพิเศษ คือมีหลังคาแฝดขึ้น เมือพ.ศ. 2410 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้ครอบ พระนอนหล้า และกระเจดีกู่ดำ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยพระยามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่

วัดบวกค้าง เดิมชื่อวัดบวกค่าง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 125 หมู่ที่ 1 ตำบลบวกค้าง สร้างขึ้นในระหว่าง พ.ศ. 1912 – 1914 ในสมัยพระเจ้ากือนาเป็นกษัตริย์ครองอาณาจักรล้านนา ทรงอาราธนาพระมหาสุมณเถระจากกรุงสุโขทัยและพระเถระชาวรามัญอีก 10 รูป เข้ามาเผยแพร่ พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ โดยตั้งสำนักครั้งแรกที่วัดพระยืน (จ.ลำพูน) ทำการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรชาวล้านนาและสร้างวัดตามชุมชนต่างๆเรื่อยมาจนถึง ชุมชนบ้านบวกค่าง ได้สร้างวัดตรงที่ฝูงค่างมาขุดบวก(สระน้ำ)ไว้ จึงได้ชื่อว่า “วัดบวกค่าง” เป็นวัดเก่าแก่ มีวัตถุโบราณ เช่น บ่อด่าง พระนอนหล้า พระธาตุกู่ดำและเครื่องแห่ธรรม ตั้งอยู่บ้านหมู่ที่ 2ตำบลบวกค้าง ห่างจากอำเภอสันกำแพงประมาณ 5 กิโลเมตร

บ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรกว่าครึ่งมีเชื้อสายยอง ที่มีภาษาพูดและวัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง

โทรศัพท์ 053- 446896

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติทได้ที่เพจ https://www.facebook.com/wat.bockkang

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร