:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

                                     

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

นายวิสัณห์ วิริยะ

กำนันตำบลบวกค้าง

นายวินัย จันต๊ะตึง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

นายทวีโชค ไชยอินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

นายเสน่ห์ กันทะอินทร์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3

นายสมเจตน์ คำแสง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4

นายพิพัฒน์ วรรณเลิศ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5

นายกาญจน์ ไชยยามูล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

นายทองสุก มองมูล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7

นายสุชาติ ใจปัญญา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8

นายเมธาสิทธิ์ ไชยวรรณ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10

นายเดช เตชะติ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11

นายคนองฤทธิ์ ไชยนวล

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12

นายสรรพวัต ศรียาบ

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13