เทศบาลตำบลบวกค้าง จัดกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลบวกค้าง ตามแนวถนน หรือพื้นที่สาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน
ข่าวสารและกิจกรรม
สำนักปลัด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
     ตามที่เทศบาลตำบลบวกค้าง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภาระกิจ และเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลบวกค้างจึงขอประกาศรายชื...
20-02-2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
    เทศบาลตำบลบวกค้าง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ในตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และ ตำแหน่งผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย...
13-02-2562
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบวกค้าง ดังนี้ 1. พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดฯ)        &nbs...
07-01-2562