:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชาติ ใจคำปัน
ประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
.089-557-0934
นายทวีเดช กันธะคำ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง
.084-6175407
นายสมยศ ปัญญานิล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 1
.085-1066103
นายเดชา ชาวคำเขต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 1
.084-9489997
นายอรัญ นันทยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 1
.091-4860148
นายธีระศักดิ์ มูลตุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 1
.087-1750017
นางกาญจนา ความหมั่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 2
.091-0799580
นายสมาน ไชยนาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 2
.087-3763531
นายไตรภพ กาวีวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 2
.099-2367776
นางเหรียญทอง คำยอญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 2
.084-0412896
นายมานพ ปินไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 2
.
นายสมชาย ตุ้ยคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบวกค้าง เขต 2
.080-2308491