:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบวกค้าง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ในพื้นที่เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 23 ก.ย. 2565

รายละเอียด: -


file

news_57_2022_9_24_110423.pdf