:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

วันที่ลงประกาศ: 5 ส.ค. 2564

รายละเอียด: ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564


img

result_83_2022_9_24_544929.jpg
result_83_2022_9_24_549577.jpg
result_83_2022_9_24_554131.jpg
result_83_2022_9_24_558642.jpg
result_83_2022_9_24_563148.jpg
result_83_2022_9_24_567654.jpg
result_83_2022_9_24_572238.jpg
result_83_2022_9_24_576729.jpg
result_83_2022_9_24_581209.jpg
result_83_2022_9_24_585619.jpg
result_83_2022_9_24_590173.jpg
result_83_2022_9_24_594647.jpg
result_83_2022_9_24_599267.jpg
result_83_2022_9_24_603841.jpg
result_83_2022_9_24_608616.jpg
result_83_2022_9_24_613219.jpg
result_83_2022_9_24_617817.jpg
result_83_2022_9_24_622326.jpg
result_83_2022_9_24_626938.jpg
result_83_2022_9_24_631444.jpg
result_83_2022_9_24_635966.jpg
result_83_2022_9_24_644217.jpg
result_83_2022_9_24_648503.jpg