:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบวกค้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564

วันที่ลงประกาศ: 7 ก.ย. 2564

รายละเอียด: ประกาศเทศบาลตำบลบวกค้าง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564


img

result_84_2022_9_24_754936.jpg
result_84_2022_9_24_759655.jpg
result_84_2022_9_24_764246.jpg
result_84_2022_9_24_768634.jpg
result_84_2022_9_24_775535.jpg
result_84_2022_9_24_780075.jpg
result_84_2022_9_24_784652.jpg
result_84_2022_9_24_789147.jpg
result_84_2022_9_24_793745.jpg
result_84_2022_9_24_798245.jpg
result_84_2022_9_24_802847.jpg
result_84_2022_9_24_807233.jpg
result_84_2022_9_24_812045.jpg
result_84_2022_9_24_816446.jpg
result_84_2022_9_24_820984.jpg
result_84_2022_9_24_825435.jpg
result_84_2022_9_24_829950.jpg
result_84_2022_9_24_837030.jpg
result_84_2022_9_24_841545.jpg
result_84_2022_9_24_846043.jpg
result_84_2022_9_24_850430.jpg
result_84_2022_9_24_854941.jpg
result_84_2022_9_24_859351.jpg
result_84_2022_9_24_863829.jpg
result_84_2022_9_24_868223.jpg
result_84_2022_9_24_872742.jpg
result_84_2022_9_24_880222.jpg