:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: เงาพระวิหารกลับด้าน

28 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

"เงาพระวิหารกลับด้าน" ณ วัดโป่งช้างคด ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่"เงาพระวิหารกลับด้าน" ณ วัดโป่งช้างคด ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร