:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: บ้านจ๊างนัก

28 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ตั้งอยู่เลขที่ 56/1 หมู่ 2 ต.บวกค้าง อำเภอสันกำแพงเป็นสถานที่นำเสนอผลงานหลากหลายของศิลปิน และกลุ่มช่างฝีมือพื้นบ้านแห่งล้านนาไทย โดยได้ถ่ายทอด สร้างสรรค์จากจินตนาการที่งดงามลงการแกะสลักไม้รูปช้างในหลากหลายท่วงท่าและอิริยาบถ คุ้มค่าต่อการเดินทางไปชื่นชมความงามที่ศิลปินได้ถ่ายทอดลงสู่ลายไม้ได้เหมือนจริงอย่างยิ่ง การเดินทาง ใช้ถนนสายเชียงใหม่-สันกำแพง ข้ามสะพานปม่น้ำออนแล้วเลี้ยวขวาผ่านวัดแช่ช้าง วัดดอนปินและวัดบวกค้าง บ้านจ๊างนัก ติดอยู่กับวัดบวกค้าง โทร. 053-332578

ทีมา: www.thai-tour.com

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร