:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: CoCoon Farm ฟาร์มหม่อนไหม แหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ผ้าไหมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าไหมไทย

4 เม.ย. 2565

รายละเอียด:

.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร