:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ติดต่อเรา

 
 
เทศบาลตำบลบวกค้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลบวกค้าง หมู่ที่ 8 บ้านกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 053-446548 / โทรสาร (FAX) : 053-446550

       - สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 18

                          - กองคลัง ต่อ 24 (จัดเก็บ) , 25 (บัญชี)

                          - กองช่าง ต่อ 20                               

                            - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 15

 - กองการศึกษา ต่อ 23

E-mail : saraban@buakkhang.go.th  
Website : www.buakkhang.go.th 
Socail Network : Faceboook : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบวกค้าง เชียงใหม่
 

 

แผนที่เทศบาลตำบลบวกค้าง

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น