:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th
คณะผู้บริหาร
นายสมสิทธิ์ คำยอญ
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 0918513589
นายนคร ใจจา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 091-8531682
นายประยุทธ ขันตี
รองนายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 095-8254011
นายเอกมนต์ ทะนันชัย
เลขานุการ
นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
เบอร์โทร 091-8531631
นายบุญทา ใจมุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง
0918531087