:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดต่อจากบ้านนายเพชร ศรียาบ ถึงบ้าน นายณรงค์ วงค์คม บ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 9

วันที่ลงประกาศ: 23 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_299_29_26_832.pdf

purchases_file_299_29_44_150.pdf