:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) รหัสสายทาง ชม.ถ.30-077 บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 10 (ซอย 1) บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 10 ตำบลบวกค้าง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,192.50 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเช

วันที่ลงประกาศ: 28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_306_15_14_809.pdf