:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ "บวกค้างพลังใหม่ เปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์ พัฒนา สร้างสุขสู่ชุมชน" โทรศัพท์ : (053) 446548 แฟกซ์ : (053) 446550 อีเมล์ : saraban@buakkhang.go.th

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลบวกค้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2567 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 2566)

วันที่ลงประกาศ: 8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

-


file

purchases_file_343_25_34_673.pdf